Fordeler / Spar pengerForsikringsfordelene gir et godt bidrag til finansieringen av sikringssystemer for MC

Spar penger

Alarm gir både personlig trygghet og økonomiske fordeler. Forsikringsselskapene verdsetter at du sikrer MC'en din med en FG- godkjent alarm. (FG er en forkortelse for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.) De aller fleste forsikringsselskapene gir fritak for egenandelen ved tyveri av eller fra MC.

Mange selskaper gir også en betydelig reduksjon i selve forsikringspremien. Forsikringsfordelene gir dermed et godt bidrag til finansieringen av alarmen.

HomepageDEFA WarmUpDEFA AutoSecurityDEFA MCSecurityDEFA BoatSecurityDEFA LightingDEFA Electric OutletsDEFA Tracking DEFA HomeSecurity